ul. Dąbrowskiego 75A
02-586 Warszawa
tel./fax (022) 844 94 61
» Grupa psychoterapeutyczna DDA

Trwa nabór do 2- letniej grupy terapeutycznej.

Zapraszamy osoby w wieku 19-24 lata, które łączy doświadczenie wzrastania w rodzinach dysfunkcyjnych (DDA, DDD).

Planowane rozpoczęcie grupy: październik 2019 Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu, w poniedziałki w godzinach 17.30-19.30.

Uczestnicy grupy będą mieli możliwość:

  • lepiej zrozumieć swoje aktualne problemy, własne reakcje oraz zachowania innych;

  • przyjrzeć się dzieciństwu w kontekście swojego aktualnego życia;

  • rozpoznać znaczenie, jakie miała rodzina pierwotna dla ich życia;

  • zrozumieć trudności pojawiające się w relacjach z ważnymi osobami oraz zmienić schematy relacji interpersonalnych;

  • zweryfikować wyniesione z dzieciństwa przekonania i schematy zachowania – wprowadzić korektę myślenia i zachowania;

  • nauczyć się rozpoznawać swoje uczucia oraz uwalniać nagromadzone napięcia i emocje;

  • rozpoznać wewnętrzne konflikty i problemy emocjonalne;

  • lepiej poznać siebie.

 

Metody pracy:

            Uczestnicy grupy będą mieli okazję osiągnąć osobisty wgląd poprzez włączanie się w przeżywanie problemów innych członków grupy, wzbudzając w ten sposób w sobie potrzebę zrozumienia własnych trudności.

            Grupa ma potencjał tworzenia przestrzeni do pracy poprzez metody aktywne, bazujące na doświadczaniu, przeżywaniu i dynamicznym wchodzeniu w role uczestników wydarzeń czy proponowane scenki, np. odgrywanie zdarzeń z własnego życia, które wiązały się z silnymi przeżyciami emocjonalnymi.

 

Prowadzący:

Dorota Jabłońska i Wojciech Otawa.