ul. Dąbrowskiego 75A
02-586 Warszawa
tel./fax (022) 844 94 61

W związku z remontem Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii przy ul. Dąbrowskiego 75A, od dnia 9 listopada 2018 r. Poradnia ”Poza Iluzją” jest przeniesiona czasowo do Przychodni przy ul. Chełmskiej 13/17. Godziny pracy Poradni oraz przyjęcia pacjentów pozostają bez zmian. W czasie remontu telefon stacjonarny Poradni będzie nieaktywny, prosimy kontaktować się z rejestracją na numer komórkowy: 669 544 344.

Nazwa poradni - "POZA ILUZJĄ": została wybrana spośród propozycji przedstawionych przez warszawską młodzież.

POMOC UDZIELANA W PORADNI JEST BEZPŁATNA.

Nasze założenia:

  • Kompleksowe oddziaływania wobec młodzieży eksperymentującej, nadużywającej lub uzależnionej od substancji psychoaktywnych - alkoholu, narkotyków,a także wobec młodzieży obciążonej czynnikami ryzyka uzależnień i innych zaburzeń funkcjonowania psychicznego.
  • Widzenie pacjenta w szerszym kontekście społecznym: monitorowanie procesu zdrowienia młodego człowieka poprzez współpracę z pedagogami i psychologami szkolnymi, nauczycielami, kuratorami sądowymi i rodzinnymi.
  • Praca z rodzinami naszych Klientów stanowi integralną część programu Poradni.

SUPERWIZORZY PROGRAMOWI:
mgr Agnieszka Litwa - Janowska, mgr Rajmund Janowski

SUPERWIZORZY KLINICZNI:
dr n.med. Cezary Żechowski