ul. Dąbrowskiego 75A
02-586 Warszawa
tel./fax (022) 844 94 61
» Terapia rodzinna

Myśląc o objawie młodego człowieka rozpatrujemy go w kontekście systemu rodzinnego, stąd dużo miejsca i uwagi w naszej pracy poświęcamy nie tylko pacjentowi, ale i jego rodzinie.

Terapia rodzinna prowadzona w naszej poradni jest terapią systemową lub strukturalną - w zalezności od stawianej diagnozy.

Diagnozę rodziny przeprowadzamy w czasie sesji konsultacyjnych.

Z częścią rodzin zawieramy kontrakt na pracę terapeutyczną, czyli terapię rodzinną. Jest ona prowadzona przez jednego lub dwóch terapeutów (obu płci) w zależności od skali problemów oraz liczebności członków rodziny.

Często diagnoza wskazuje na niezbędność pracy z całą rodziną, ale z różnych przyczyn nie zawsze mamy "dostęp" do całej rodziny (czynny alkoholizm rodzica, negacja pomocy). Wtedy podejmujemy pracę z dostępnym członkiem, rodziny zmotywowanym do leczenia.

Często nastolatki z problemem zgłaszanym przez rodzica odmawiają kontaktu z poradnią. Rodzice mimo tego uczęszczają na sesje małżeńskie lub warsztaty dla rodziców.