ul. Dąbrowskiego 75A
02-586 Warszawa
tel./fax (022) 844 94 61
» Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży

Warsztaty profilaktyczne stanowią program wczesnej interwencji w szkołach i są odpowiedzią na narastający problem szkodliwego używania substancji psychoaktywnych przez młodzież.

Realizowane są według programu zajęć psychoedukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży.

Odbiorcami warsztatów jest młodzież warszawskich gimnazjów i szkół średnich. Liczba uczestników mieści się w przedziale od 15-30 osób.

Program jest realizowany w trakcie pojedynczych zajęć lub 4-6 godzinnego cyklu warsztatowego.