ul. Dąbrowskiego 75A
02-586 Warszawa
tel./fax (022) 844 94 61
» Terapia grupowa

GRUPA ROZWOJU OSOBISTEGO

Adresowana jest do młodych ludzi między 15 a 20 rokiem życia, będących na drodze do dorosłości.

Celem grupy jest szeroko rozumiany rozwój młodego człowieka, zharmonizowanie jego myśli, uczuć i działań, poprawa funkcjonowania w życiu i dostarczenie wsparcia.

Szczegółowe cele programu:

  • pobudzanie i mobilizowanie osobistych zasobów
  • uzyskanie wglądu we własne uczucia, myśli, przekonania
  • nauka umiejętności przydatnych w procesie zmiany przekonań pojawiających się w sytuacjach stresowych
  • trening zachowań asertywnych
  • trening umiejętności porozumiewania się z innymi
  • rozwój różnych aspektów funkcjonowania w życiu, m.in. poszerzanie obszarów autonomii
  • poszerzanie obszarów samoświadomości

Grupa rozwoju osobistego odbywa się raz w tygodniu.