ul. Dąbrowskiego 75A
02-586 Warszawa
tel./fax (022) 844 94 61
» Terapia indywidualna

Spotkania z terapeutą, których celem jest lepsze zrozumienie siebie i swojego życia oraz zmiana dysfunkcjonalnych zachowań, poszukiwanie ich źródeł.

Może to być pomoc w konkretnej sytuacji lub praca nad poznaniem siebie, różnych aspektów swojego funkcjonowania w życiu.

Korzystamy z różnych technik i podejść psychoterapeutycznych, by pomagać w rozwiązywaniu różnych problemów.

Częstotliwość spotkań jest ustalana indywidualnie z terapeutą prowadzącym.