ul. Dąbrowskiego 75A
02-586 Warszawa
tel./fax (022) 844 94 61
» Diagnoza psychiatryczna

Okresowi dzieciństwa i dorastania mogą towarzyszyć specyficzne problemy i kryzysy, które manifestują się między innymi trudnościami szkolnymi, wychowawczymi, trudnościami w dokonywaniu wyborów, problemami emocjonalnymi, używaniem alkoholu i narkotyków, oraz innymi.

Zdarzają się sytuacje, w których dziecko przestaje dobrze funkcjonować w polach, które uprzednio nie były źródłem trudności i dostarczały dotychczas wiele satysfakcji; traci zainteresowania, rezygnuje z kontaktów rówieśniczych lub stają się one patologiczne. Bez względu na przyczynę, przypuszczać można, że często towarzyszy temu cierpienie.

Rozpoznanie ich istoty w ramach diagnostyki psychiatrycznej umożliwia udzielenie odpowiedniej pomocy i zapobieżenie pogłębianiu trudności.