ul. Dąbrowskiego 75A
02-586 Warszawa
tel./fax (022) 844 94 61
» Diagnoza psychologiczna

Jeżeli z wstępnej konsultacji psychologicznej wynika, że zgłoszony przez osobę problem i jej sytuacja życiowa umożliwiają otrzymanie skutecznej pomocy w naszej poradni, zapraszamy na kolejne spotkania, których celem jest pełniejsza diagnoza psychologiczna.

W ramach diagnozy psychologicznej każdorazowo dokonujemy głębszej analizy zgłoszonego problemu i jego historii, a także przyglądamy się z pacjentem jak wygląda jego funkcjonowanie w różnych obszarach : kontakty z innymi ludźmi (rodzina, szkoła, rówieśnicy), warunki materialne, ogólny stan zdrowia, sfera emocji i uczuć, sfera seksualna, duchowa, samoocena. Szczególną wagę przykładamy też do określenia mocnych stron i możliwości każdego pacjenta.

Aby lepiej zrozumieć pacjenta i rozpoznać źródła jego problemów, w części przypadków wykorzystujemy testy psychologiczne. Na podstawie diagnozy wybieramy najlepszą dla pacjenta formę pomocy psychologicznej, decydujemy też o włączeniu do terapii rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia.