ul. Dąbrowskiego 75A
02-586 Warszawa
tel./fax (022) 844 94 61
» Konsultacje psychiatryczne

Okres dzieciństwa i dorastania jest czasem nieustannych zmian, coraz nowych wyzwań stawianych dziecku i jego rodzicom. Niesie wiele satysfakcji wynikającej z przezwyciężania naturalnych trudności tego okresu, jednakże niekiedy stwarza problemy, które ze względu na swą złożoność wymagają pomocy specjalistycznej.

Część z tych problemów może być powiązana z piciem alkoholu lub używaniem innych substancji psychoaktywnych. Sięganie po nie może mieć różne przyczyny, jednakże zawsze przynosi szkody.

Konsultacja psychiatryczna pozwala na ocenę zaawansowania problemu związanego z używaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Daje także możliwość uchwycenia zaburzeń mogących leżeć u ich podłoża lub już będących ich skutkiem i dzięki temu pozwala na rozpoczęcie optymalnego i wszechstronnego leczenia.