ul. Dąbrowskiego 75A
02-586 Warszawa
tel./fax (022) 844 94 61

 Funkcjonowanie Poradni nastawione jest na współtworzenie miejskiego systemu oddziaływań pomocowych.

Nasze działania ukierunkowane są także na współpracę z instytucjami i osobami zajmującymi się młodzieżą: psychologami i pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi i rodzinnymi, wychowawcami i psychologami z domów dziecka i ośrodków socjoterapii.

Współpracujemy również z organizacjami pozarządowymi oraz innymi placówkami lecznictwa odwykowego - nasi podopieczni to również osoby, które początkowo trafiły do poradni leczenia uzależnień dla osób dorosłych i stamtąd - z racji młodego wieku - zostały skierowane do nas.

W Poradni POZA ILUZJĄ realizowane są programy terapeutyczne dofinansowywane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy