ul. Dąbrowskiego 75A
02-586 Warszawa
tel./fax (022) 844 94 61

Funkcjonowanie Poradni nastawione jest na współtworzenie miejskiego systemu oddziaływań pomocowych.

Nasze działania ukierunkowane są także na współpracę z instytucjami i osobami zajmującymi się młodzieżą: psychologami i pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi i rodzinnymi, wychowawcami i psychologami z domów dziecka i ośrodków socjoterapii.

Współpracujemy również z organizacjami pozarządowymi oraz innymi placówkami lecznictwa odwykowego - nasi podopieczni to również osoby, które początkowo trafiły do poradni leczenia uzależnień dla osób dorosłych i stamtąd - z racji młodego wieku - zostały skierowane do nas.


 

W Poradni realizowany jest program zdrowotny w zakresie ponadpodstawowych programów terapeutycznych kierowanych do osób uzależnionych od alkoholu, z uzależnieniem mieszanym oraz ich rodzin.
Program jest finansowany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Urzędu m. st. Warszawy