ul. Dąbrowskiego 75A
02-586 Warszawa
tel./fax (022) 844 94 61

Dorota Jabłońska

Kierownik Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii "Poza Iluzją".

Absolwentka Wydziału Psychologii w Warszawie. Specjalista Psycholog Kliniczny.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii Warszawa Al. Sobieskiego 1/9 w II Klinice Psychiatrycznej pod kierownictwem prof. Stanisława Pużyńskiego , a następnie w Zespole Profilaktyki i Leczenia Uzależnień pod kierownictwem dr n. med. Bogusława Habrata.

Ukończyła Course in Cognitive Behavioural Therapy by The Oxford Cognitive Therapy Centre, zakończony uzyskaniem certyfikatu.

Ukończyła kurs ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy) – Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna.

Brała udział w pracach Zespołu Ekspertów Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ds. Pomagania Osobom z Syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Danuta Gruszczyńska

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Psycholog kliniczny I st specjalizacji, biegły sądowy Sądu Okręgowego w zakresie psychologii klinicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Warszawie  przy Szpitalu Dziecięcym  ul. Marszałkowska 24, w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Zagórzu (oddział Otwock),  gdzie pełniła funkcję z-cy ordynatora oraz w Zespole Psychosomatycznym przy Szpitalu Dziecięcym ul.Niekłańska 4/24, którym przez 5 lat kierowała .

Brała udział w licznych konferencjach i szkoleniach.

Ukończyła własną terapię, 2-letnie szkolenia w terapii behawioralno-poznawczej Course In Cognitive Behavioral Therapy by The Oxford Cognitive Therapy Centre,  2,5 - letnie szkolenie w Terapii Rodzinnej Systemowej wg programu autorskiego mgr.Anny Siewierskiej.

Prowadzi  terapię rodzinną, małżeńską, grupy DDA, konsultacje.

Michał Melonowski

Absolwent Wydziału Psychologii UW, ukończył 4,5 letni kurs całościowy psychoterapii w podejściu systemowym. Psychoterapeuta certyfikowany w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Superwizor aplikant w Polskim Towarzystwie Psychologicznym oraz Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. 

W poradni prowadzi terapię rodzinną, par i małżeństw.

Eliza Giędosz - Dymek

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Certyfikowana Specjalistka Psychoterapii Uzależnień. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień (Poradnia dla Dzieci i Młodzieży) oraz w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie, gdzie zajmowała się pomaganiem osobom uzależnionym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzinom.

Ukończyła Studium Terapii Uzależnień, szkoliła się również w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie (zaburzenia lękowe u dzieci, psychoterapia depresji). 

Uczestniczyła w całościowym szkoleniu z zakresu terapii ericksonowskiej w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Jest na liście terapeutów rekomendowanych przez Polski Instytut Ericksonowski. Pracuje pod stałą superwizją prowadzoną w nurcie ericksonowskim. W pracy terapeutycznej łączy podejście ericksonowskie z systemowym.

Katarzyna Sobolewska

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii Zdrowia oraz Szkołę Trenerów w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Staż w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w Ośrodku Terapeutycznym "Goplańska". Szkolenia w zakresie leczenia uzależnień i współuzależnienia oraz w zakresie pomagania osobom z syndromem DDA. Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w zakresie psychoterapii krótkoterminowej, psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Realizator programu korekcyjnego dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi TUKA/N. Prowadzi treningi asertywności, warsztaty komunikacji. W Poradni pracuje z młodzieżą.

Wojciech Otawa

Absolwent psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Ukończył Całościowe Szkolenie z Psychoterapii w Podejściu systemowo- psychodynamicznym ( Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Uj).

Odbył wiele specjalistycznych szkoleń, miedzy innymi z zakresu: terapii młodzieży zagrożonej uzależnieniami, pracy terapeutycznej z osobami wychowanymi w rodzinie z problemem alkoholowym (DDA), konstrukcjonistycznej terapii rodzin, psychoterapii opartej na mantalizacji, a także - na początku swego zainteresowania pomocą psychologiczną - neurolingwistycznego programowania oraz psychologii zorientowanej na proces.

W poradni pracuje od 2004r., zajmuje się indywidualną i grupową pomocą psychologiczną, psychoterapią młodzieży a także rodzin i par. Prowadzi także szkolenia i warsztaty z zakresu profilaktyki i pomocy psychologicznej młodzieży, a także nałogowego używania komputera/internetu.

W toku swego rozwoju zawodowego pracował także w szpitalu psychiatrycznym oraz w poradniach terapii uzależnienia i współuzależnienia.

Aneta Gawot

Absolwentka  Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Wydziału Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Uczestnik Całościowego Szkolenia z Psychoterapii w podejściu systemowo - psychodynamicznym ( Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin "Na szlaku" oraz Klinika Psychiatrii UJ w Krakowie). Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP. Obecnie w procesie certyfikacyjnym Specjalisty Terapii Uzależnień.

W Poradni prowadzi terapię indywidualną młodzieży oraz terapię grupową.

Monika Otto - Ługowska

Absolwentka Wydziału Społecznej Psychologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej "Intra", certyfikowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie w pracy psychologicznej zdobywała odbywając staże m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie. Pracowała również w Centrum Praw Kobiet i Fundacji "Dzieci Niczyje", gdzie udzielała pomocy psychologicznej m.in. osobom, które doświadczyły przemocy.

W Poradni prowadzi psychoterapię indywidualną dla młodzieży. Pracuje integrując nurt humanistyczny z systemowym rozumieniem problemów młodego człowieka.

Joanna Jurek

 

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła Całościowe Szkolenie z Psychoterapii w podejściu psychodynamiczno – systemowym (Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku” oraz Klinika Psychiatrii CM UJ w Krakowie).

 

Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako psycholog w placówkach służby zdrowia m.in. Szpitalu im. Babińskiego w Krakowie, Poradni Zdrowia Psychicznego „Klinika Krakowska”, Środowiskowym Domu Samopomocy, Szpitalu MSWiA w Otwocku. W pacówkach tych zajmowała się terapią indywidualną i grupową, a także pomocą psychologiczną dla pacjentów i ich rodzin.

 

W ramach studiów doktoranckich zajmuje się również działalnością naukowo – dydaktyczną we współpracy z Zakładem Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Zakładem Psychologii Lekarskiej CM UJ w Krakowie.

 

Aleksandra Obermann – Wyczółkowska

Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczka Całościowego Szkolenia z Psychoterapii w podejściu systemowo – psychodynamicznym (Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku” oraz Klinika Psychiatrii UJ w Krakowie).

Doświadczenie zdobywała odbywając staże m in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz w prywatnej poradni w Warszawie. Wiele lat była związana z Instytutem Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie, wspierając działania Kryzysowego Telefonu Zaufania gdzie udzielała wsparcia osobom dorosłym w kryzysie emocjonalnym.

W Poradni prowadzi terapię indywidualną, terapię rodzinną oraz grupę terapeutyczną.

Maria Zabłocka

Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży.