ul. Dąbrowskiego 75A
02-586 Warszawa
tel./fax (022) 844 94 61

Realizacja działań terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych poprzez:

  • Wczesną interwencję wobec młodych ludzi mających problemy z alkoholem i/lub innymi substancjami psychoaktywnymi w celu zatrzymania procesu uzależnienia.
  • Nawiązanie relacji terapeutycznej z młodym człowiekiem oraz towarzyszenie mu w rozwiązywaniu konfliktów charakterystycznych dla jego wieku.
  • Leczenie uzależnienia od alkoholu lub uzależnienia mieszanego we wczesnych etapach rozwoju choroby.
  • Korektą zachowań destrukcyjnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych.
  • Nauką umiejętności psychologicznych i społecznych (m.in. ustanawianie i chronienie własnych granic, umiejętność podejmowania decyzji, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, planowanie i realizacja działań oraz wspieranie rozwoju młodych ludzi.
  • Nawiązanie relacji terapeutycznej z Rodziną młodych pacjentów
  • Stałą współpracę z pedagogami, psychologami szkolnymi, nauczycielami, kuratorami sądowymi oraz monitorowanie procesu zmian zachodzących w młodym człowieku pod wpływem oddziaływań terapeutycznych.