ul. Dąbrowskiego 75A
02-586 Warszawa
tel./fax (022) 844 94 61
» Konsultacje psychologiczne

Każda osoba zgłaszająca się do poradni odbywa konsultację psychologiczną. Jej celem jest wstępne rozpoznanie problemu będącego powodem zgłoszenia się po pomoc, a także poznanie aktualnej sytuacji życiowej osoby. Na tej podstawie podejmowana jest decyzja o kontynuowaniu procesu diagnostycznego, objęciu pomocą psychologiczna w tutejszej poradni lub też zaproponowaniu skorzystania z innej formy pomocy lub innego sposobu rozwiązania zgłoszonego problemu.

Osoby niepełnoletnie zapraszamy na konsultacje wstępne w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego.