ul. Dąbrowskiego 75A
02-586 Warszawa
tel./fax (022) 844 94 61

Nazwa poradni - "POZA ILUZJĄ": została wybrana spośród propozycji przedstawionych przez warszawską młodzież.

 

POMOC UDZIELANA W PORADNI JEST BEZPŁATNA.

Nasze założenia:

  • Kompleksowe oddziaływania wobec młodzieży eksperymentującej, nadużywającej lub uzależnionej od substancji psychoaktywnych - alkoholu, narkotyków,a także wobec młodzieży obciążonej czynnikami ryzyka uzależnień i innych zaburzeń funkcjonowania psychicznego.
  • Widzenie pacjenta w szerszym kontekście społecznym: monitorowanie procesu zdrowienia młodego człowieka poprzez współpracę z pedagogami i psychologami szkolnymi, nauczycielami, kuratorami sądowymi i rodzinnymi.
  • Praca z rodzinami naszych Klientów stanowi integralną część programu Poradni.

SUPERWIZORZY PROGRAMOWI:
mgr Agnieszka Litwa - Janowska, mgr Rajmund Janowski

SUPERWIZORZY KLINICZNI:
dr n.med. Cezary Żechowski